IB & PYP

IB & PYP

İSTEK Okulları’nda IB PYP

Uluslararası Bakalorya – İlk Yıllar Programı

(International Baccalaureate Programme – IB PYP)

PYP (İlk Yıllar Programı), 3-12 yaş grubundaki öğrencilerin akademik, sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel açılardan gelişmesini amaçlamaktadır. Uluslararası bir müfredat modelini temel alan PYP, ilgili yaş grubundaki öğrencilere yönelik eğitim yöntemleri ve değerlendirme stratejileri hakkında yol gösteren bir eğitim ve öğretim yaklaşımıdır. PYP öğrencilerin merak ve yaratıcılıkları temel alan bir kavramsal yaklaşım üzerine kuruludur. Asıl hedefi öğrencilerin hayat boyu öğrenme sevgisi edinecekleri bir ortamın oluşturulmasıdır. Disiplinler üstü bir müfredat çerçevesine sahiptir ve öğrencilerin büyük fikirleri araştırırken farklı ders alanları hakkında öğrenme becerilerinin gelişmesini hedefler. PYP programının amacı bilgili, duyarlı, sorgulayan, ulusal ve uluslararası değerleri benimsemiş, farklı kültürlere karşı hoşgörülü ve saygılı bireyler yetiştirmektir.

İSTEK Anaokulları ve İlkokullarında Milli Eğitim Bakanlığının müfredatı, Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı ile entegre edilerek uygulanır. Milli Eğitim Bakanlığının her sınıf düzeyi için öngördüğü kazanımlar IB PYP’nin sunduğu çerçeve etrafında yapılandırılarak geliştirilir. İSTEK Semiha Şakir, İSTEK Kemal Atatürk, İSTEK Atanur Oğuz, İSTEK Bilge Kağan ve İSTEK Belde Anaokulları ve İlkokulları IB Dünya Okulu statüsüyle IB PYP uygulamaktadır. İSTEK Kaşgarlı Mahmut, İSTEK Acıbadem ve İSTEK Uluğbey Anaokulları ve İlkokulları da IB PYP adaylık sürecine devam etmektedir.