YABANCI DİL

İSTEK'TE YABANCI DİL EĞİTİMİ

İstek Okullarında anaokulundan lise son sınıfa kadar yoğun bir İngilizce programı yürütülmektedir. Hedefimiz öğrencilerin yaş düzeyleriyle paralel olarak dilin dört becerisini (okuma, dinleme, yazma, konuşma) etkin şekilde kullanabilmeleri, ana dillerinde olduğu gibi yazılı ve sözlü olarak kendilerini farklı bir dilde de ifade edebilmelerini sağlamaktır. Müfredat programları her seviyede Common European Framework (CEF), Avrupa Dil Çerçeve, Programı doğrultusunda belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Bu bağlamda okullarımızda yabancı dillerin hâkim olduğu bir öğrenme ortamı sağlanmakta ve öğrencilerin dili yaşayarak öğrenmesi ve sadece alıcı dil becerileri (okuma ve dinleme) değil, üretici dil becerilerinin de gelişimi hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz yabancı dil edinim seviyeleri ve yaş gruplarına göre uluslararası geçerliliği olan ölçme ve değerlendirme araçları ile değerlendirilmekte, sınıf içi eğitim – öğretim ve uzun vadede yabancı dil edinim süreci, veri bazlı ve sürdürülebilir bir gelişim sistemi içinde yapılandırılmaktadır. İstek Okulları, öğrencilerin İngilizceyi sadece ders olarak değil, günlük hayatın içinde görmeleri ve sürekli kullanarak geliştirmeleri için ortam sağlamaktadır. Böylece öğrenciler İngilizceyi diğer disiplinler gibi öğrenilecek bir ders değil, edinilmesi gereken çok önemli bir iletişim aracı olarak içselleştirmektedir. Almanca, Fransızca ve İspanyolca 4. sınıflarda haftada 2 ders saati seçmeli olarak yapılır. Küçük yaşta öğrenilen ikinci yabancı dil öğrencilerimizin farklı dillerin kültürlerini daha yakından tanımasına ve iletişim becerilerini geliştirmesine olanak sağlar.